Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slávnosť vína a stretnutie Rytierskeho rádu vína OEVE Modra 2014

Slávnosť vína a stretnutie Rytierskeho rádu vína OEVE Modra 2014
Termín: 13.09.2014 - 14.09.2014
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Modra (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.modra.sk
www.evirs.sk

Popis

Slávnosť vína a stretnutie Rytierskeho rádu vína OEVE Modra 2014.

Podrobný program pozri hore na plagáte.


EURÓPSKY VINÁRSKY RITIERSKY STAV - EVIRS

Európske rytierstvo vína sa zakladá na tradícii rytierskeho rádu sv. Juraja z roku 1333, v druhej perióde z roku 1468 a z roku 1984 v tretej perióde, kedy Habsburgovci odovzdali rád sv. Juraja pre

OEVE - ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA.

Európske rytierstvo vína má úrady a hodnosti, ktoré sa odvodzujú od eisenstadtského konventu sv. Antona z Padovy od Milosrdných bratov.

Európske rytierstvo vína je súkromnou právnou inštitúciou so sídlom senátu v Eisenstadte. Od roku 2005 pod názvom ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA. Konzulát Slovensko má podpísanú medzinárodnú dohodu "Zmluva s patentom" na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva z 16. 12. 2004, ktoré ustanovujú práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu - EVIRS. Slovensko bolo v Európe 16. krajinou, kde je zakladaná tradícia vinárskeho rytierstva.

26. 9.2008 bol ustanovený konzulát ORDO EQUESTRIS VINI EUROPEA na Slovensku so sídlom v Pezinku.

Európske rytierstvo okrem kresťanských hodnôt je i kultúrnou inštitúciou, ktorá svojimi zásadami upevňuje priateľstvo a mier medzi spoločenstvami.

Európske rytierstvo je rádom rytierov vína. Vo výraze "rytier vína" sa zjednocujú podstatné znaky rytiera a vznešené znaky vína podľa prísažnej formulky - IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI - Na počesť boha a na počesť vína, alebo Na slávu božiu a na slávu vína.
Víno je podstatnou časťou európskej kultúry a identity. Európske vinárske rytierstvo si vzalo za cieľ starať sa o toto spoločné kultúrne dedičstvo a uchovať ho pre budúce generácie. Tým chceme prispieť k Európskej integrácii, budovaniu priateľstva a mieru v Európe. Pri tomto snažení sa chceme starať aj o osobné priateľstvo, užívanie vína ako i o krásne umenie. Ak budeme priatelia, je to najistejšia cesta k mieru.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies