Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dedinské páračky Nedožery - Brezany 2014

Dedinské páračky Nedožery - Brezany 2014
Termín: 29.11.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Nedožery - Brezany (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nedozery-brezany.sk
www.matica.sk/trenciansky-kraj.phtml?id_menu=80698&module_action__215133__id_ci=43967

Popis

Dedinské páračky Nedožery - Brezany 2014

Dňa 29.11.2014 od 17:00 hod. sa v kultúrnom dome v Nedožeroch - Brezanoch opäť po roku uskutočnia páračky.

Vlani si podujatie Páračky definitívne získalo obľubu nie len u starších občanov, ale nadchla sa aj mládež.
Nižšie uvedieme niekoľko postrehov z vlaňajška, ako spomínala členka MO MS z Prievidze Mgr. Viera Šinská.

Dedinské páračky na Ondreja – Nedožery-Brezany
„Čaká nás tajomná atmosféra ondrejských nocí a ženskej roztopaše.“ Takto lákavo znel text na" pozvánke výnimočného podujatia s názvom Dedinské páračky, ktoré sa uskutočnilo v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza. Kultúrno-spoločenská miestnosť Obecného úradu sa podvečer zaplnila návštevníkmi všetkých vekových kategórií, pre ktorých bol pripravený bohatý program.

Prítomní si mohli vyskúšať páranie peria, viazanie masteničiek či lúskanie orechov. Čítali sa legendy o obci a ľudových zvykoch na Ondreja, popíjal sa domáci čaj a dievčatá odeté v krojoch "podávali tradičné domáce šišky, ktoré pripravili spolu s členkami Klubu dôchodcov pri OcÚ – Pekárovou, Beňadikovou a Hankovou. Ukážku pradenia na kolovrate predviedla Jozefína Zacharová z Nitrianskeho Pravna. O veselú náladu sa starala „Naša kapela“ pri Klube dôchodcov pri OcÚ. Po losovaní tomboly, z ktorej si šťastlivci odniesli originálne doplnky do domácnosti a kuchyne, nasledovala tancovačka.

Podujatie malo veľký úspech. Mladší sa so zanietením učili zvyky od starších, tých tešil záujem mladých o tradície predkov. Tento večer venovaný ľudovým zvykom pripravili Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany v spolupráci s Obecným úradom a Klubom dôchodcov pri OcÚ. Za nápad pripraviť Dedinské páračky a skvelú organizáciu patrí veľká vďaka predovšetkým predsedníčke MO MS Bibiáne Šimovej.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny