Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Trdlofest Skalica 2014

Trdlofest  Skalica 2014
Termín: 17.05.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Skalica (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skalica.sk
www.youtube.com/watch?v=RII8Sywt0r4&feature=results_main&playnext=1&list=PLB3CF1BFED9AA8CEC

Popis

TRDLOFEST 2014

Skalica, Františkánska záhrada 10:00 - 23:30 hod.

Skalický trdelník

Skalický trdelník je pod ochranou EÚ - pozri v dolnej časti sekciu ODPORÚČAME

Zemepisná oblasť: Výroba Skalického trdelníka sa uskutočňuje vo vymedzenom území Slovenskej republiky ohraničenom: zo severu štátnou hranicou s Českou republikou, západnú hranicu vymedzenej oblasti tvorí rieka Morava, južnú hranicu tvorí rieka Myjava a východnú hranicu od mesta Senica po štátne hranice s Českou republikou tvorí rieka Teplica.

Dôkaz o pôvode: Identifikácia výrobku je zabezpečená uvedením výrobcu na obale, respektíve výrobnom štítku výrobku, ktorý je povinný nalepiť na výrobok každý výrobca. Garancia pôvodu výrobku z vymedzeného zemepisného územia je daná zemepisnou príslušnosťou miesta prevádzky výrobcu v presne ohraničenom zemepisnom území, na ktorom sa môže Skalický trdelník vyrábať.
Trdlovanie Skalického trdelníka sa datuje od začiatku 19. storočia až podnes.

Na prelome 19. a 20. storočia sa začal predávať i na jarmokoch. Výroba Skalického trdelníka vo väčšom rozsahu sa začína až v polovici 20. storočia, odkedy pochádza aj väčšina písomných doku- mentov.

V ústnom podaní sa hovorí, že výrobný recept na trdelníky, ktorý sa rozšíril po Skalici a jej okolí, mal kuchár grófa, básnika a spisovateľa Jozefa Gvadániho, ktorý žil v Skalici v období rokov 1783 – 1801. Prvým zachovaným písomným dokumentom o Skalickom trdelníku je rukopis maďarského básnika Gyula Juhász, ktorý pôsobil na Skalickom gymnáziu ako profesor. Písomné zmienky o Skalickom trdel- níku sa nachádzajú aj v knihe Ferdinanda Dúbravského – Slobodné mesto so zriadeným magistrátom Uhorská Skalica – 1921 a v regionálnom časopise Jídelníček z roku 1977.

Žiadosť o zápis zemepisného označenia „Skalický trdelník“ je založená tak na reputácii výrobku a tradícii, ako aj na špecifickej kvalite, vlastnostiach a tvare. Skalický trdelník má pre cukrovinky a pekárske výrobky nezvyčajný tvar dutého valca. Pripravuje sa zvláštnym spôsobom, vykysnuté cesto sa namotá na trdlo a na ňom sa pečie. Ďalšou zvláštnosťou je spôsob pečenia sálavým teplom z pripravenej pahreby alebo žiariča, ktoré dodáva výrobku špecifickú vôňu a chuť, pri neustálom otáčaní a občasnom pomastení.

Odporúčame

Skalický trdelník je pod ochranou EÚ
"Skalický trdelník" Prvé ochranné zemepisné označenie pre slovenský výrobok, riadne zaregistrované Európskou komisiou, získala cukrárska špecialita zo Záhoria "Skalický trdelník". Už v najbližší

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny