Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

8. ročník súťaže vo varení guláša Rohožník 2014

8. ročník súťaže vo varení guláša Rohožník 2014
Termín: 27.09.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Rohožník (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rohoznik.sk

Popis

8. ročník súťaže vo varení guláša.

Organizátor: Obec Rohožník
Termín konania: 27.9.2014
Miesto konania: priestranstvo pred KD Rohožník
Čas konania: 9.00 hod.

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť viacčlenné družstvá, môžu byť rodinné, firemné, obecné bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, bydlisko ...
Družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia.
Družstvá sa musia prezentovať v čase od 08.00 do 09.00 hod. u organizátora súťaže.
Každé družstvo si na začiatku vyžrebuje číslo, pod ktorým odovzdá svoju hodnotiacu vzorku.

Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu, ako i drevo, kotlík a všetko potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady.
Organizátor zabezpečí miesto na varenie a prístup k pitnej vode.

Družstvo pripraví guláš podľa vlastného receptu počas konania súťaže a z vlastných surovín.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:
* I. kategória guláš mäsový (hovädzí, bravčový, z diviny)
* II. kategória iný guláš (držkový, fazuľový, hríbový atď.)
Množstvo hodnotiacej vzorky je cca. 0,5 l.
Hodnotiaca vzorka sa odovzdáva o 13.00 hod. a po odovzdaní môžu družstvá z uvareným gulášom naložiť ako uznajú za vhodné (rozdať, predať, zjesť ...).

V čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci zdržujú vo svojom určenom priestore. Členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú spolu komunikovať.

Zloženie hodnotiacej poroty: predseda, 4 – 5 členovia poroty
Členovia poroty hodnotia nezávisle na sebe spôsob varenia a finálny produkt – guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso).

Prípadné otázky ohľadne súťaže: OcÚ Rohožník, tel. 034/6588101, 0907607869, michal.kiss@rohoznik.sk

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies