Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Tradičný jarmok na Dni mesta Tornaľa 2014

Tradičný jarmok na Dni mesta Tornaľa 2014
Termín: 05.10.2014 - 10.10.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Tornaľa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mestotornala.sk

Popis

Mesto Tornaľa organizuje na Hlavnom námestí v Tornali dňa 9. októbra 2014

„Tradičný jarmok na Dni mesta“

Srdečne Vás pozývame na tento jarmok a zároveň Vám oznamujeme, že prihlášky je možné doručovať do 01.10.2014 !

- osobne na MsÚ v Tornali, č. kanc. 18 každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

- v písomnej forme poštou

- elektronickou poštou,
e-mail: diana.balazsova@mestotornala.sk

Adresa: Mesto Tornaľa - Mestský úrad, Mierová č.14, 982 18 Tornaľa

č. tel.: 047/55 11 111
č. faxu: 047/55 11 116
Účet: OTP Banka Slovensko, č. účtu : 8320500/5200, VS: 113012, KS: 0308

Pridelené predajné miesto rezervujeme po uhradení adekvátnej čiastky do 09.10.2014 do 8.00 hod.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies