Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Trnava 2014

Vianočné trhy Trnava 2014
Termín: 28.11.2014 - 31.12.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Trnava (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vianocnatrnava.sk/informacie.php

Popis

VIANOČNÉ TRHY TRNAVA 2014

TERMÍN KONANIA: 28.11.2014 - 31.12.2014
DOBA PREDAJA: Nedeľa – Štvrtok od 8:00 do 22:00 /minimálna doba predaja 10:00 do 18:00/
Piatok – Sobota od 8:00 do 24:00 /minimálna doba predaja 10:00 do 18:00/

Pozrite si mapu rozmiestnenia stánkov na hore uvedenej web stránke Trnavy.

Žiadosti na predaj sa podávajú na mestský úrad v Trnave.

Po splnení výberových kritérií /platný živnostenský list, uhradené podlžnosti voči mestu Trnava a "vianočný" sortiment predaja/ bude žiadosť odstúpená našej spoločnosti

Uprednostnení budú predajcovia, ktorí už v minulosti predávali na Vianočných Trhoch v Trnave

Bližšie informácie /rezervácia predajného miesta, ceny atď./ obdržíte e-mailom info@vianocnatrnava.sk
NEZABUDNITE UVIESŤ SORTIMENT PREDÁVANÉHO TOVARU!

Ľudové remeslá /uzávierka prihlášok 15.10.2014/
- iba ak ide o vlastnú výrobu a podiel sortimentu je minimálne 80%
- predaj drobných predmetov domácej výroby a bužutérie
- ľudovo-remeselnícke, upomienkové, ozdobné a darčekové predmety z dreva, kovu, textilu, kameňa, keramiky, kože, šúpolia, prútia, čečiny
- perníky a medovníky vlastnej výroby
- vianočné prírodné stromčeky

Štandardný predaj /uzávierka prihlášok 15.10.2014/
- iný sortiment iba s vianočnou tematikou
- odevné výrobky a doplnky z kože
- perníky, cukrovinky a cukrárske výrobky v spotrebiteľskom balení
- oblátky, med a medovina v spotrebiteľskom balení
- vianočné ozdoby, umelé stromčeky
- kožená galantéria
- živé ryby
- spotrebný a priemyselný tovar vianočného charakteru

Občerstvenie /uzávierka prihlášok 31.8.2014/
- pohostinské služby - predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu
- varené víno, grog, medovina, vianočný punč
- pečenie donutiek, pečenie trdelníkov

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny