Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž predníkov o Cenu Rinalda Oláha 2015

Súťaž predníkov o Cenu Rinalda Oláha 2015
Termín: 16.05.2015 - 17.05.2015
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Zvolenská Slatina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.cenarinaldaolaha.sk
www.facebook.com/pages/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-predn%C3%ADkov-o-cenu-Rinalda-Ol%C3%A1ha/222348681305232
www.youtube.com/watch?v=HJWNlbBpaPI

Popis

Súťaž predníkov o Cenu Rinalda Oláha 2015 Zvolenská Slatina

Hlavným organizátorom podujatia je Obec Zvolenská Slatina v spolupráci s Miestnym odborom MS vo Zvolenskej Slatine, Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve a s Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha má svoju novú Facebookovú stránku, ktorá ponúka mnoho zaujímavých informácií, týkajúcich sa obsahu a zamerania súťaže.

Ako po iné roky, ostáva toto podujatie miestom stretnutia ľudí, ktorým ľudová hudba prirástla k srdcu a radi s ňou tvorivo pracujú.

Užitočné informácie:

http://www.cenarinaldaolaha.sk/propoziacutecie.html

Termín konania
16. – 17. máj 2015

Miesto konania
Kultúrny dom Zvolenská Slatina.

Autor výtvarného návrhu medaily - ocenenia súťaže
Prof. Ján Kulich, akad. sochár, rodák zo Zvolenskej Slatiny.

Poslaním Súťaže predníkov o cenu Rinalda Oláha je:

* podporovať a prezentovať tvorivé a interpretačné umenie hudobníkov, ktorí uchovávajú a nadväzujú na tradičné hudobné štýly predníkov podpolianskych ľudových hudieb, resp. ľudových hudieb rôznych regiónov Slovenska,
* podporovať uchovávanie prejavov hudobného folklóru v generačnej kontinuite,
* prispieť k posilňovaniu podpolianskej regionálnej a rómskej kultúry a identity, k zvyšovaniu kohézie komunít a k rozvoju multikultúrneho chápania spoločnosti,
* vytvoriť priestor pre umeleckú konfrontáciu nadaných jednotlivcov,
* pripomínať si už nežijúceho vynikajúceho rómskeho husľového virtuóza Rinalda Oláha, rodáka zo Zvolenskej Slatiny, ktorého umenie a osobnosť sú ideovým pilierom tohto podujatia, formovať vzťah verejnosti k trvalým kultúrnym hodnotám, neoddeliteľnou súčasťou ktorých sú diela uznávaných umelcov a muzikantských osobností, ktorí vzišli z tohto kraja.

Podmienky účasti a súťažné kategórie:
Súťaž je otvorená amatérskym i profesionálnym huslistom zo Slovenska.
Spodná veková hranica je 15 rokov, horná nie je stanovená.
Hudobné vzdelanie nie je podmienkou.

Súťaž je vyhlásená v dvoch základných kategóriách:
I. kategória – Tradičné herné štýly primášov
II. kategória – Autorské hudobné úpravy inšpirované hernými štýlmi primášov

Tešíme sa na stretnutie s Vami vo Zvolenskej Slatine!


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies