Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Regionálny gurmánsky deň - súťaž vo varení tradičných jedál Kokava nad Rimavicou 2014

Regionálny gurmánsky deň - súťaž vo varení tradičných jedál Kokava nad Rimavicou 2014
Termín: 11.10.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - SÚŤAŽ VO VARENÍ TRADIČNÝCH JEDÁL

Organizátori súťaže: Mikroregión Sinec - Kokavsko a Obec Kokava nad Rimavicou
Termín: 11.10.2014 (sobota) od 8,00 hodiny
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou – Námestie 1. mája (pred kultúrnym domom)

Časový harmonogram súťaže:
08,00 - 09,00 Registrácia družstiev
09,00 - 12,00 Príprava jedál
12,,00 - 13,00 Ochutnávka jedál porotou
13,00 Vyhodnotenie súťaže
a potom ….posedenie s priateľmi

Podujatie spríjemnia heligonkári, dychová a ľudová hudba.

Podmienky:
* Varenie tradičných jedál z regiónu
* Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zastupuje mesto, obec alebo občianke združenie.
- Počet členov súťažného družstva: 3 – 5.
-Počet súťažných družstiev je limitovaný.
- Organizátori súťaže zabezpečia pre súťažné družstvo: stoly a lavice na prípravu jedál,
vrecia na odpad, kotlíky, drevo pod kotlíky (ak bude potrebovať), prívod elektriny (ak bude potrebný) prístup k vode, umelohmotné taniere resp. misky, lyžice resp. vidličky a nože (podľa potreby)
· Každé družstvo si musí zabezpečiť stánok (prístrešok), suroviny a ingrediencie na varenie tradičného jedla, potrebné náradia a nádoby, zástery, pokrývky hlavy, plynové
horáky a propan- butanovú fľašu (ak bude potrebné) a podľa uváženia čo bude potrebovať
· Všetky ingrediencie na prípravu tradičných jedál musia byť v surovom stave bez
predprípravy, predvarenia a pod..
· Po odobratí degustačných porcií pre porotu môže každé
družstvo ponúkať zvyšné porcie na ochutnávku pre
účastníkov podujatia za príspevok na úhradu nákladov
spojených s realizáciou podujatia jednotlivým družstvám.
Hodnotenie:
· Odborná porota bude hodnotiť vzhľad, chuť, vôňu, konzistenciu a servírovanie jedla,
pričom za každé z uvedených kritérií možno získať maximálne 5 bodov.
Odmeny:
· Každé družstvo získa diplom a prvé tri víťazné družstvá získajú vecné ceny
Prihlasovanie do súťaže a informácie:
Záväznú prihlášku spolu s požiadavkami zašlite najneskôr do 3.10.2014 na mailovú
adresu: ozrodon@pmxmail.sk resp. milada2@centrum.sk .
V prípade nejasností sa informujte:
Milada Kochanová , manažérka mikroregionu - 0907 806 230
Janka Krotáková, vedúca MKS Kokava n/Rim. - 047/4293245, 0903 559 014

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny