Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rozspievané klenoty 2014 Kovačica

Rozspievané klenoty 2014 Kovačica
Termín: 11.10.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Kovačica, Vojvodina, Serbia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rada.org.rs

Popis

Rozspievané klenoty 2014 Kovačica

22. Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní v prednese detí.

Festival slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2014.

VÝZVA
Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2014.

Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, spolkov alebo združení, aby nám naj neskoršie do 06. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti festivalu .

Prihlášku si možno stiahnúť tu:
http://www.slovackizavod.org.rs/konkursi/pregled/11760

Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na festival Rozspievané klenoty 2014
alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com
Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach
013 660-666,
062 8850 816 u Jána Marku,
062 8850 813 u Želimira Bartoša
062 8850 817 Emila Nemčeka st.

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozspievané klenoty 2014.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny