Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mit dem Gefühl der Hände

Mit dem Gefühl der Hände
Termín: 11.03.2012 - 19.08.2012
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Wien (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.volkskundemuseum.at/index.php?id=4
www.volkskundemuseum.at/index.php?id=277
www.modra.sk/muzem-ludovita-stura.html

Popis

Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15-19
A-1080 Wien

in Zusammenarbeit

Múzeum Ľudovíta Štúra in der Stadt Modra
Štúrova ul. 84
SK-900 01 Modra

Ausstellung / Výstava

Mit dem Gefühl der Hände / S citlivými rukami

Zeitgenössische Töpfer / Súčasní hrnčiari

im Burgenland und in der Region Bratislava

Als Resultat einer Feldforschung zu beiden Seiten des österreichisch-slowakischen Grenzgebietes präsentiert die Sonderausstellung über 200 Keramiken aus insgesamt dreißig Werkstätten. Je fünfzehn derzeit aktive Keramiker (Handwerker, Kunsthandwerker, Künstler) aus dem Burgenland und der Westslowakei zeigen eine Auswahl ihrer vielfältigen Erzeugnisse.

Damit bietet die Ausstellung eine einzigartige Gelegenheit, sich an den Farben, Formen und innovativen Entwürfen zu erfreuen. Ob Geschirr, Gartenzierkeramik, Skulpturen oder traditionelle Fayence – sie alle bieten eine Möglichkeit der grenzüberschreitenden Begegnung und des kulturellen Vergleichs.
Dabei wird die Frage aufgeworfen, welche Mechanismen die Volkskunstproduktion steuern. Wie sieht der Status Quo in den beforschten Regionen aus und welche Entwicklungen im Töpfergewerbe des Burgenlands und der Region Bratislava zeichnen sich ab?

****************************************************************************************************

Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15-19
A-1080 Wien

v spolupráci

Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova ul. 84
SK-900 01 Modra

výstava

S CITLIVÝMI RUKAMI

Súčasní hrnčiari

v Burgenlande a v Bratislavskom kraji

Ako výsledok terénneho výskumu na oboch stranách rakúsko-slovenského pohraničia predstavuje špeciálna výstava viac ako 200 keramických diel z celkového počtu tridsiatich dielní. Každý z pätnástich v súčasnosti aktívnych hrnčiarskych majstrov (remeselníci, umeleckí remeselníci, umelci) z Burgenlandu a západného Slovenska ukazuje výber zo svojich rôznych výrobkov.

To znamená, že výstava ponúka jedinečnú príležitosť užiť si farby, tvary a inovatívny dizajn. Napríklad - riad, záhradnú dekoračnú keramiku, sochárstvo alebo tradičné fajansy. Všetky exponáty ponúkajú možnosť cezhraničného styku a kultúrneho porovnania. Na dokreslenie slova fajans (z franc. faïence, it. Faenza) uvádzame, že sa jedná o chýrny druh hrnčiarskych výrobkov žltkastej, alebo červenkastej farby, ktoré sú pokryté bielou nepriehľadnou glazúrou. Tieto hrnčiarske výrobky sú považované za jemnú keramiku aj napriek tomu, že na pohľad často pripomínajú porcelán.

Naskytá sa však otázka, ktoré mechanizmy riadia produkciu ľudovej kultúry. Aká je súčasná situácia v sledovaných regiónoch a aký vývoj sa črtá v odvetví keramiky Burgenlandu a regiónu Bratislava?

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies