Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXIX. Medzinárodný festival potápačských filmov Vysoké Tatry 2014

 XXIX. Medzinárodný festival potápačských filmov Vysoké Tatry 2014
Termín: 23.10.2014 - 26.10.2014
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Vysoké Tatry (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mfpf.eu
www.mfpf.eu/2014/ramcovy-program.php

Popis

XXIX. Medzinárodný festival potápačských filmov Vysoké Tatry 2014

Portál medzinárodného festivalu potápačských filmov má ambície stať sa miestom stretnutí potápačov na celom Slovensku a miestom kde budú všetky podstatné informácie. Veríme, že budete s nami tvoriť obsah portálu.

Súťažné kategórie

A, FILM A VIDEO

Formát: SVHS, BETA- cam, DV, DV cam, DVD video, BD, HD video

Pri všetkých dielach musí byť minimálne 40 % záberov nafilmovaných pod vodou! K prihláške je nutné pripojiť úplnú komentárovú listinu v jazyku slovenskom alebo českom, resp. anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom a španielskom.


B, "Séria 10"

Za snímku fotografovanú pod vodou sa pokladá taká, kde je evidentné, že časť zorného poľa snímky sa v horizontálnej rovine nachádza pod hladinou. Snímky môžu byť prezentované na elektronických nosičoch CD alebo DVD formáte.


C, DIAFÓN

V počte minimálne 50 ks sprevádzaných hudbou alebo slovom. Minimálne 40 % záberov musí byť nafotografovaných pod vodou. Synchronizačná kazeta musí byť kompatibilná so systémom Bässgen Triplex, max. 3 projektory a riadiaci signál Plus Trac, Free Trac, Dataton Syncode. V prípade, že tomu tak nie je, autor si musí doniesť vlastnú techniku.


D, FAREBNÁ FOTOGRAFIA

V maximálnom počte 4 ks


E, ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA

V maximálnom počte 4 ks

V súťažných kategóriách E, F je formát fotografií 30 x 40 cm. Snímky musia mať na zadnej strane vyznačené meno autora a názov snímku. V každej súťažnej kategórii sa musia zúčastniť aspoň traja súťažiaci, v opačnom prípade budú ich snímky prezentované mimo súťaž. Organizátor tiež uvíta ak súťažiaci spolu s prácami zašle aj vlastný autoportrét.

Uzávierka a súťažné poplatky
Termín zaslania prihlášok: do 15. 10. 2014
Termín odovzdania súťažných prác do 15. 10. 2014.
Prihlásenie diela je vo všetkých kategóriách bez poplatkov.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies