Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

2. slovenský tábor Melbourne 2014

2. slovenský tábor Melbourne 2014
Termín: 14.11.2014 - 16.11.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.asav.org.au

Popis

SLOVENSKÁ DETSKÁ BESEDA V MELBOURNE ORGANIZUJE

2.SLOVENSKÝ TÁBOR

CYC The Island, Cowes, Phillip Island

Víkend 14 - 16 november 2014

•tábor je určený pre deti, rodičov a priateľov Slovenskej detskej besedy v Melbourne
•program tábora jezameraný na intenzívne precvičovanie a zdokonaľovanie slovenského jazyka hravou formou pod vedením kvalifikovaných učiteliek,upevňovanie vzájomných priateľstieva na športové aktivity
•ubytovanie so soc. zariadením na 4-6 posteľovej izbe
•deti do 18 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode aspoňjedného rodiča resp. zákonného zástupcu
•účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie5x denne
•príchod do tábora je v piatok 14. novembra 2014 o18.00h
•doprava individuálna

Bližšie informácie a prihlášky:
Lubica Babcakova0433 042 333
Marta Kapusta 0437 699 690
E-Mail:slovaklittleschool@gmail.com

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny