Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášske trhy Šurany 2014

Mikulášske trhy Šurany 2014
Termín: 05.12.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Šurany (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.surany.sk

Popis

Mikulášske trhy Šurany 2014

Mesto - Mestský úrad Šurany oznamuje, že "Mikulášske trhy" sa budú konať dňa 5. decembra 2014 v centre mesta Šurany – na Námestí Hrdinov.

Pridelenie miesta na predaj bude možné len po predložení písomnej žiadosti, ktorú je potrebné zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad, ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany alebo email: e.ondruskova@surany.sk v termíne do 4.12.2014.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny