Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vystúpenie FS Očovan a Štefánska zábava Očová 2014

Vystúpenie FS Očovan  a Štefánska zábava Očová 2014
Termín: 26.12.2014 - 27.12.2014
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Očová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ocova.sk
www.youtube.com/watch?v=1PtS-nl6YXk

Popis

Vystúpenie FS Očovan
a
Štefánska zábava

Kultúrny dom Očová, Klub Očovan
Vianočný program FS Očovan, Štefanská zábava

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie FS Očovan v Kultúrnom dome Očová dňa 26.12.2013 o 17.00 hod.
Vstupné dobrovoľné!

Štefanská zábava
v novom Klube Očovan (v Dome služieb) dňa 26.12.2013
o 20.30 hod.

Hrá ĽH Roba Uhrína a DJ Pavol Lalík
Vstupné 4,- €, bohatá tombola.

Uvítame folklórne prvky v odeve, prípadne primerané spoločenské oblečenie (predpredaj vstupeniek na tel. č.: 0903439676)

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny