Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň červených makov Očová 2014

Deň červených makov Očová 2014
Termín: 11.11.2014
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Očová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ocova.sk

Popis

Deň červených makov

11.11.2014 11.11 hod.

Pamätník I. sv. vojny
Deň červených makov
ZO SZPB Očová

Pietna spomienka tichou modlitbou za padlých v I. svetovej vojne.

Obec Očová a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Očovej pri príležitosti

Dňa červených makov

pozývajú občanov a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na pietnu spomienku tichou modlitbou za padlých vojakov v I. svetovej vojne dňa 11. novembra 2014 (utorok) o 11.11 hod. pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny