Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

ZUCKERMANDEL- „Medzi Dunajom a hradným bralom“ Bratislava 2014

ZUCKERMANDEL- „Medzi Dunajom a hradným bralom“ Bratislava 2014
Termín: 20.11.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bos-bratislava.sk

Popis

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu

ZUCKERMANDEL, „Medzi Dunajom a hradným bralom“,

zameranú na dejiny historickej časti bratislavského Podhradia.

Organizuje Bratislavský okrášľovací spolok o. z. pri príležitosti 5. výročia svojho vzniku v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry karpatských Nemcov a Katedrou archívnictva a pomocných vied historických FiF UK v Bratislave, pri príležitosti 20. výročia vzniku Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Miesto konania: Bratislava, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova ulica (ulica Márie Terézie).
Termín konania: štvrtok, 20. november 2014

PROGRAM:

9:00 Otvorenie, príhovory organizátorov
9:10 Úvodná prednáška - Mgr. Martin Čičo: Historický vývoj Zuckermandla ako podhradia Bratislavského hradu
9:50 PhDr. Branislav Lesák: Metodika najnovšieho archeologického výskumu na Zuckermandli
10:15 Caffe Pause
10:30 - 11:30 BLOK 1 Zuckermandel ako sídlištná jednotka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.: Zuckermandel na málo známych plánoch a vedutách z 18. a 19. storočia
Ing. Peter Pišút, PhD.: Zuckermandel a zmeny koryta Dunaja v 18. a 19. storočí
Mgr. Ján Valo: Zuckermandel v 19. a 20. storočí z pohľadu historickej geografie
11:30 Caffe Pause
11:45 - 13:00 BLOK 2 Obyvatelia Zuckermandla
Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Erby a heraldické znamenia obyvateľov Zuckermandla
Mgr. Miroslav Čovan PhD.: Osudy Fiorapassy Kamperovej, rodáčky z Zuckermandlu
PhDr. Elena Kurincová: Rodinné "skutočnosti" - pozostalosť rodiny Scherz v Múzeu mesta Bratislavy
Mgr. Martina Orosová: Pamiatková ochrana Zuckermandla v 20. storočí
13:00 Diskusia
13:30 Otvorenie oslavy Múzea kultúry karpatských Nemcov. Kultúrny program a raut.
16:00 Koniec podujatia

Bratislavské dunajské nábrežie čakajú v najbližších rokoch veľké premeny. V jednej z najlukratívnejších častí nášho hlavného mesta prebehne rozsiahla nová výstavba. Nebude sa stavať na holej lúke, ale na miestach, ktoré kedysi dýchali históriou a ktoré boli nepochybne významné pre dejiny Bratislavy. Osobitne to platí o Zuckermandli, z ktorého nám dodnes ostalo už len niekoľko historických budov. Paradoxne práve táto časť Podhradia nebola doposiaľ podrobne historicky zmapovaná. Pripravovaná konferencia má ambíciu poskytnúť priestor k otvoreniu vedeckej diskusie na tému dejín tejto historickej časti. Zuckermandel prešiel počas svojho vývoja nepochybne zaujímavými metamorfózami – od malej stredovekej osady rybárov a lodníkov, cez štvrť s opevnenými renesančnými sídlami šľachtických úradníkov hradu a budovami viacerých kráľovských úradov, v tereziánskom období dynamicky sa rozvíjajúce privilegované mestečko s pulzujúcim meštianskym životom, až po úpadok v 20. storočí a následnú nešťastnú hromadnú asanáciu. Na Zuckermandli v súčasnosti sídlia niektoré špecializované múzeá Slovenského národného múzea, medzi nimi aj Múzeum kultúry karpatských Nemcov, ktoré si na jeseň tohto roku pripomína 20. výročie svojho založenia.

Príspevky z konferencie budú publikované v osobitnom čísle vedeckej ročenky WOCH. Redakcia s radosťou privíta poskytnutie fotografického materiálu historických záberov Zuckermandla na publikovanie v spomínanej ročenke.

Hlavní koordinátori prípravy konferencie:
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.
RNDr. Ondrej Poess, CSc.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies