Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Katarínska zábava Lúky 2014

Katarínska zábava Lúky 2014
Termín: 29.11.2014
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Lúky (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obecluky.sk

Popis

Katarínska zábava Lúky 2014

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Lúky vás pozýva na Katarínsku zábavu.
Kultúrny dom Lúky 29.11.2014

Vznik DHZ - 122 rokov od založenia.
V roku 1892 to bol spoločný hasičský zbor Lúky aj pre obce Mestečko, Záriečie a Lazy – Dubková, lebo tieto obce vtedy patrili pod notariát v Lúkach. DHZ Lúky patrí v obci medzi najväčšiu organizáciu a má aj najnáročnejšiu činnosť .

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny