Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

II. Fujarový seminár a sústredenie Čerević 2014

II. Fujarový seminár a sústredenie Čerević 2014
Termín: 06.12.2014 - 07.12.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Čerević, Vojvodina, Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

II. Fujarový seminár a sústredenie

V dňoch 6. a 7. decembra 2014 v Čerevići na Fruškej Hore, Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika z Nového Sadu usporiada v poradí II. fujarový seminár v Srbsku. Na školenie, ktoré bude viesť známy fujarista Ján Šimiak z Očovej, sa prihlásilo 14. frekventantov z rôznych kútov Vojvodiny. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny AP Vojvodiny.

V rovnaký čas a na rovnakom mieste si členovia SKC P. J. Šafárika zorganizujú sústredenie pre členov tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. S folkloristami budú pracovať Ivan Slávik, Ivan Bagľaš a Anna a Ivan Valentovci, pokým si hudobno-spevácka zložka bude cibriť svoje zručnosti pod vedením huslistu Tomáša Luptáka a cimbalistu Zdenka Černáka zo Slovenska a Tatiany Jaškovej z Kovačice.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny