Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Betlehemy Babej hory 2014 Zubrohlava - 3. ročník

Betlehemy Babej hory 2014  Zubrohlava - 3. ročník
Termín: 13.12.2014 - 14.12.2014
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Zubrohlava (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zubrohlava.eu

Popis

Občianske združenie Zubor vypisuje III.ročník súťaže

Betlehemy Babej hory 2014

Vážení spoluobčania!
Po úspešnom II. ročníku chceme v tejto krásnej tradícii pokračovať a umožniť tvorcom predstaviť svoju tvorbu v predvianočnom čase roku 2014, oživiť predvianočnú atmosféru spoločného očakávania príchodu Ježiška, prežívať ju v láske a porozumení. Preto vypisujeme III. ročník súťaže o najkrajší betlehem.

Kritériá súťaže:
1. Betlehem by mal byť umiestnený pod Babou horou (ale nie je to podmienka)

2. Na zhotovenie betlehem možno použiť len prírodné materiály podľa vlastnej fantázie. Na lepenie
použiť tiež ekologické lepidlá. a na dotvorenie ekologické farby

3. Betlehem musí obsahovať: postavy (sv. Jozef, Panna Mária, Ježiško), 3 kráľov a aspoň
2 zvieratká, všetko vlastnej výroby, nie kupované. Betlehem môže byť zhotovený rôznymi technikami (drevorezba, výšivka, kresba, maľovanie, modelovanie z hliny, cesta, z vosku, drôtu, pletenie z prútia,, šúpolia, dreva, papieru, pedigu, z vlny, plsti, machu, sušených a čerstvých rastlín, kôry atď.). Fantázii sa medze nekladú, naopak, prínosom bude každý nový nápad.

4. Súťaží sa v 4 kategóriách:
I.. Deti do 10 rokov
II. Deti nad 10 rokov
III. Deti a dospelí (rodiny, kolektívy)
IV. Dospelí

Uzávierka súťaže: v piatok 12.,decembra 2014 do 18,00 hodiny (termín ešte upresníme)
Betlehemy treba doručiť:
do 12. decembra 2014 na vyššie uvedenú adresu.
alebo v piatok 12 decembra 2014 od 14,00 do 18,00 hodiny do kultúrneho domu v Zubrohlave. Každú prácu prosíme označiť takto: meno autora, vek, adresa, telefón. Ak sa na tvorbe betlehemu zúčastní viac osôb, prosíme uviesť „kolektív“, napríklad 7. B“. Alebo „rodina X. Y“.

- Vernisáž výstavy: 13. decembra 2014 (sobota) o 13,00 hodine
- Výstava pre verejnosť: sobotu 13. decembra od 13,00 do 18,00 hodiny, v nedeľu 14. decembra od 11,00 do 18,00 hodiny.
- Ukončenie výstavy: 14. decembra 2014 ( v nedeľu) o 17,00 hodine.

Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia- jarmok remeselníkov s predvádzaním remesiel. Najkrajšie exponáty budú odmenené a uverejnené na www.orava.sk, na stránke obce Zubrohlava www.zubrohlava.eu a v regionálnej tlači. Z výstavky bude vydaný katalóg s menami autorov podobne ako v roku 2013.

Podrobnejšie informácie poskytneme na adrese:
Pod Grapou č. 606, 029 43 Zubrohlava
Kontakt: 0911948414 e- mail: ozzubor@centrum.sk
Po skončení výstavy v nedeľu 14. decembra o 17,00 hod. budú betlehemy vrátené ich autorom.
Eva Kurjaková, preds.OZ ZUBOR

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny