Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pravá domáca zabíjačka Kokava nad Rimavicou 2015

Pravá domáca zabíjačka Kokava nad Rimavicou 2015
Termín: 14.02.2015
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

Pravá domáca zabíjačka Kokava nad Rimavicou 2015

Pravá domáca zabíjačka – špeciality pre občanov obce Kokava nad Rimavicou - MKS.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny