Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Annual Christmas Dinner Klub 55+ Slovak Butterflies / Výročný Vianočný obed Klubu 55+ Slovenské motýle

Annual Christmas Dinner Klub 55+ Slovak Butterflies / Výročný Vianočný obed Klubu 55+ Slovenské motýle
Termín: 04.12.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mississauga, Ontario, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

Christmas Dinner Klub 55+ / Vianočný obed Klubu 55+

Thursday 04 December 2014, 10:00

Štvrtok / Thursday, December 4 – Annual Christmas Dinner Klub 55+ Slovak Butterflies / Výročný Vianočný obed Klubu 55+ Slovenské motýle v hale kostola sv. Cyrila a Metoda / in the Parish Hall of Sts. Cyril & Method Church Mississauga

Klub 55+ Slovak Butterflies
The „Butterflies“ meet usually on the first Thursday of each month. You can join the Klub 55+
just be 55 years old or more. For more information please call Lydia 514-481-8052, Josie 450-294-3577

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny