Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXI. Reprezentačný ples mesta Skalica 2015

XXI. Reprezentačný ples mesta Skalica 2015
Termín: 16.01.2015
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Skalica (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.skalica.sk
www.skalica.sk/sk/2012-04-10-07-38-29/pamiatky/dom-kultury

Popis

XXI. Reprezentačný ples mesta Skalica 2015
Dom kultúry, Skalica
110. výročie Domu kultúry v Skalici

vstupné:
25,- €/ predpredaj, odd. kultúry

Dom kultúry je vraj najkrajší dom mesta. Táto nádherná secesná budova na hlavnom námestí bola slávnostne otvorená 29. septembra 1905. Jej história je spätá s menami dvoch významných skalických rodákov a predstaviteľov kultúrneho a politického života Skalice konca 19. a začiatku 20. storočia – doktora Pavla Blahu a doktora Ľudovíta Okánika.

Architektom stavby je Dušan Jurkovič. Jeho štýl je charakterizovaný inšpiráciou ľudovými prvkami, čo je viditeľné na mnohých detailoch výzdoby. Typické je použitie dreva, motívov kvetov a vtáčikov. Vonkajšiu fasádu budovy zdobí mozaiková dekorácia s motívmi kresieb od známeho maliara Mikoláša Aleša. Dve postavy, ktoré symbolizujú česko- slovenskú vzájomnosť, by mali byť Jánošík- vpravo a vľavo Ján Jiskra z Brandýsa. Nad nimi je upravený obraz Svätá rodina, kde tu sv. Štefan dáva požehnanie slovenskej rodine.

Skutočnou pýchou tejto budovy je veľká divadelná sála, ktorá bola v čase svojho vzniku najväčšou divadelnou sálou na Slovensku. Dnes sa v Dome kultúry sústreďuje kultúrny život mesta a tak máte možnosť do krásnej divadelnej sály zavítať pri niektorom z divadelných predstavení, koncertov, či iných podujatí, ktoré sa tu pravidelne konajú.

Viac na stránke
http://www.skalica.sk/sk/2012-04-10-07-38-29/pamiatky/dom-kultury
kde sú vyobrazené aj fotografie z uvedeného kultúrneho domu v Skalici.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny