Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Christmas party / Vianočná besiedka Sydney 2014

Christmas party / Vianočná besiedka Sydney 2014
Termín: 13.12.2014
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Sydney, Nový Južný Wales, Austrália, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.czechandslovakschoolofsydney.org.au

Popis

Vanočni besidka

WHEN: 13 December 2014 at 09:45 - 12:00
WHERE: Green Square School

Come and help us to celebrate the end of another successful school year and the upcoming Christmas in true Czech/Slovak spirit.

Czech and Slovak School of Sydney would like to invite you to the Christmas Celebrations, during which our young students will be performing traditional Czech and Slovak carols.

We are very pleased and proud that such an idea to teach the Czech/ Slovak language and culture to children in Sydney took off with such a success. It has been an enjoyment to see our little students make such great progress in their Czech/Slovak language whilst also making new friendships.

So please come and join us to celebrate the end of another successful school year and the upcoming Christmas in true Czech/Slovak spirit.

We are looking forward to seeing your all there and we hope you will enjoy your childrens performance and soak up the Christmas spirit!
******************************************************************************************
České a slovenské školy v Sydney vás pozývajú na vianočnú slávnosť, počas ktorej naši mladí študenti vykonávajú tradičné slovenské a české koledy.

Sme veľmi potešení a hrdí, že takýto nápad učiť český a slovenský jazyk a kultúru deti v Sydney vzlietol s takým úspechom. Bude radosť vidieť našich malých študentov aký veľký pokrok urobili vo svojom českom slovenskom jazyku a zároveň tiež nadviazali nových priateľstiev.

Tak príďte a pripojte sa k nám na oslavu konca ďalšieho úspešného školského roka a nadchádzajúce Vianoce v skutočnom českom a slovenskom duchu.

Tešíme sa na stretnutie s vami a dúfame, že sa vám bude páčiť detské predstavenia a nasajete vianočnú atmosféru!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny