Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášsky program Veľká Lehota

Mikulášsky program Veľká Lehota
Termín: 04.12.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Veľká Lehota (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.velkalehota.ocu.sk

Popis

Mikulášsky program

Termín konania: 04.12.2015
Miesto: Spoločensko-kultúrne centrum Veľká Lehota
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny