Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangy vo Vyšnom Kubíne

Fašiangy vo Vyšnom Kubíne
Termín: 14.02.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Vyšný Kubín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vysnykubin.sk

Popis

Fašiangy vo Vyšnom Kubíne

Usporiadateľ: OcÚ Vyšný Kubín
Pochôdzka masiek po dedine a tradičná fašiangová.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožuška zima mu bude. Takto sa spieva od rána po dedine v sprievode masiek po príbytkoch.

Masky pozývajú všetkých na poobedný detský karneval a večernú zábavu s podávaním prženice a pochovávaním basy.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny