Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

V. Fašiangová veselica s Cindruškou Liptovský Hrádok 2015

V. Fašiangová veselica s Cindruškou Liptovský Hrádok 2015
Termín: 14.02.2015
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Liptovský Hrádok (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.cindruska.sk

Popis

V.FAŠIANGOVÁ VESELICA s Cindruškou

* zábava pre rodičov aj deti, v krojoch príp. v maskách, škola tanca, disko zábava,

* vstupné: dospelí 10,- EUR, deti zdarma, účasť treba nahlásiť vedúcej súboru 0917451882

* vhodné pre všetky vekové skupiny, aj pre najmenších,

* prístupné aj širokej verejnosti!!!

Detský folklórny súbor Cindruška
vznikol v lete 2008 s cieľom uchovať, interpretovať ľudové zvyky a tradície regiónu Liptov. Spoznávať hudobný a tanečný folklór aj iných regiónov Slovenska. Viesť deti, mladých ľudí k úcte ku kultúrnemu dedičstvu v prostredí, v ktorom žijú.

Súbor vznikol z iniciatívy rodičov malých tanečníkov, ktorí sa aj naďalej aktívne zapájajú do jeho činnosti spoluprácou pri príprave krojov, organizačnom zabezpečení vystúpení, napomáhajú pri tvorbe programu a smerovaní súboru.

DFS Cindruška úzko spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku, a poskytuje pre „súboristov“ - žiakov školy tanečnú prax formou verejných vystúpení.

Súbor doprevádza ľudová hudba a odborným garantom činnosti súboru je Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. DFS Cindruška ďalej spolupracuje s Mestom Liptovský Hrádok a ostatnými výchovno-vzdelávacími zariadeniami v Liptovskom Hrádku.

Cindruška - je dievockým tancom odzemkového charakteru. Tancoval sa s malými obmenami vo všetkých hornoliptovských lokalitách. Tancoval sa na pieseň „Hej, cindruška, cindruška“ najmä na priadkach v kúdelných izbách, keď dievky boli usedené a chceli sa trochu rozhýbať, ale aj zabaviť. Nosným tanečným motívom bolo skákanie v drepe.

Keď sú unavené prejdú znovu do chôdze po kruhu, alebo keď netancujú všetky naraz, ale len dvojice, tak ich vystriedajú iné dievčatá.

Ej, cindruška, cindruška, cindruška,
nepôjdem ja za Miška, za Miška, za Miška.
Ale pôjdem za Pauka, za Pauka, za Pauka,
čo predáva hrkauka, hrkauka, hrkauka.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny