Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia úmrtia Jána Kollára 2015

Pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia úmrtia Jána Kollára 2015
Termín: 26.01.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha

Popis

Pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia úmrtia Jána Kollára 2015

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás v mene všetkých usporiadateľov pozvať na pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia úmrtia Jána Kollára - v pondelok 26. januára 2015 o 15:00 hod. na Olšanských cintorínoch a na prezentáciu publikácie prof. Róberta Kiss Szemána, riaditeľa Maďarského Balássiho inštitútu v Prahe o pobyte Jána Kollára v Budapešti "Slovanský Goethe v Pešti" o 17:00 hod. v Dome národnostných menšín.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny