Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stavanie mája Kanianka

Stavanie mája Kanianka
Termín: 30.04.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kanianka (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dkkanianka.sk

Popis

Stavanie mája Kanianka 2015

Priestory pred OcÚ Kanianka

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny