Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangy v meste Dolný Kubín

Fašiangy v meste Dolný Kubín
Termín: 17.02.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Dolný Kubín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.dolnykubin.sk
www.msksdk.sk

Popis

FAŠIANGY V MESTE

Dňa 17. 2. 2015 | 16:00 hod.
Námestie slobody

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia....

16:00 fašiangový pochod masiek mestom od MsKS cez kolonádny most až na Hviezdoslavovo námestie a späť

17:00 pochovanie basy vpodaní FS Rosička, rosa na Námestí slobody pred MsKS

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny