Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Klenovská rontouka 2015

Klenovská rontouka 2015
Termín: 26.06.2015 - 28.06.2015
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Klenovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rontouka.sk
www.youtube.com/watch?v=3vtZkS9CoPc
www.youtube.com/watch?v=HbQo6P_aA6k

Popis

Klenovská Rontouka 2015

Klenovec je známy tradíciou folklórnych festivalov, najznámejším je Folklórny festival Gemersko-Malohontské folklórne slávnosti pod názvom “Klenovská Rontouka”. Tento trojdňový festival je zaradený do dní tradičnej kultúry na Slovensku.

KLENOVSKÁ RONTOUKA – 37. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností sa v tomto roku uskutoční 26. – 28. júna 2015.

Hlavní organizátori podujatia:
Obec Klenovec, Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Národné osvetové centrum Bratislava, MAS Malohont.

Toto podujatie prezentuje ľudovú kultúru Gemera a Malohontu s účasťou hosťujúcich folklórnych kolektívov z iných regiónov Slovenska, ale i zo zahraničia. Sobotňajší večer patrí profesionálnym kolektívom prezentujúcich scénický folklór Slovenska. Súčasťou podujatia sú tradičné dvory s tvorivými dielňami remesiel, hudby, spevu a tanca ako i tradičný jarmok remesiel.

Každoročne prebieha súťaž ľudových hudieb pod názvom Drótova nôta –ako spomienka na chýrneho klenovského primáša Imricha Oláha Drótu. Svoje umenie predstavujú aj zanietenci hudobného nástroja heligónka na prehliadke heligonkárov.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny