Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Trh starých remesiel Beckov 2015

Trh starých remesiel Beckov 2015
Termín: 03.04.2015 - 04.04.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Beckov (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hrad-beckov.sk

Popis

Trh starých remesiel Beckov 2015

Svoju zručnosť predvedú na hrade Beckov
- kováči
- rezbári
- krasličiarky
- medovnikári
a iní

Program:

3.4.2015 (piatok) a 4.4.2015 (sobota) od 10:00 do 16:30

- tradičný jarmok
- ukážky ľudových remesiel
- súťaž v pletení korbáčov o 11:00 a 15:00 – kto prinesie alebo upletie najväčší korbáč dostane sladkú odmenu

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny