Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku 2015 Zürich

Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku 2015 Zürich
Termín: 28.03.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Zürich, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovenskezvesti.ch

Popis

Generálne zhromaždenie Združenia Slovákov vo Švajčiarsku 2015

Pozvánka na riadne volebné Generálne zhromaždenie po 46. období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Dňa: 28. marca 2015 (sobota) o 14.00 hod.

Miesto: Zürich-Oerlikon, na poschodí v budove školy Im Birch, Margrit-Rainer-Str. 5

Program:

1. Otvorenie Generálneho zhromaždenia

2. Schválenie programu

3. Schválenie zápisu z GZ zo dňa 27. apríla 2013 v Zürichu (uverejnený v SZ 2/2013)

4. Správa: - o činnosti ZSvŠ - o hospodárení ZSvŠ - Kontrolnej a revíznej komisie

5. Rozprava k predneseným správam, schválenie správ, udelenie absolutória

6. Prestávka

7. Voľby: - Prechodnej správy a Kontrolnej komisie - predsedu, členov výboru a náhradníka - predsedu, člena a náhradného člena Kontrolnej a zmierovacej komisie

8. Návrh programu a rozpočtu na nasledujúce obdobie

9. Diskusia

Podľa ustanovenia Stanov majú všetci riadni, čestní a podporujúci členovia právo podávať návrhy a hlasovať na Generálnom zhromaždení, ak majú vyrovnané členské príspevky do jeho začiatku.

Zápis z ostatného GZ ako i Účtovná kniha ZSvŠ za 46. obdobie budú pripravené k nahliadnutiu v čase 13.30 - 13.45 hod. v miestnosti konania GZ.

Pozývame všetkých členov a priaznivcov Združenia.
Prechodná správa ZSvŠ.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies