Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

O najkrajšiu kraslicu 2015 Dolný Kubín

O najkrajšiu kraslicu 2015 Dolný Kubín
Termín: 13.03.2015 - 24.04.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Dolný Kubín (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: osvetadk.sk

Popis

O NAJKRAJšIU KRASLICU

13. 3. - 24. 4. 2015, 7.30 – 15.30 hod., Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Usporiadateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Otvorenie výstavy spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien: 13. 3. 2015 o 15.00 hod.

O najkrajšiu kraslicu 2014 Dolný Kubín

Vekové skupiny:
školáci 6-15 rokov
mládež 15-18 rokov
dospelí
seniori

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlasuje celoslovenskú súťaž O najkrajšiu kraslicu 2015 Svoje súťažné práce môžete zasielať na adresu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01. Zmyslom súťaže je poskytnúť priestor na prezentáciu výtvarnej tvorby vo vyhlásenej téme pre širokú verejnosť, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, prostredníctvom výstavy prezentovať zvykoslovie jarného slnovratu, dať možnosť výtvarnej prezentácii deťom i dospelým.

Výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne budú od 13. marca do 24. apríla patriť krasliciam - symbolu jari a veľkonočných sviatkov. Na 14. celoštátnej posúťažnej predajnej výstave O najkrajšiu kraslicu sa svojimi prácami bude prezentovať 48 dospelých a 40 detských tvorcov, vrátane kolektívnych prác.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny