Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2015

Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2015
Termín: 25.04.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Hontianske Nemce (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hontianskenemce.sk

Popis

Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2015

Pozri hore poster.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedeného jarmoku, je povinný prihlášku včas a správne vyplnenú poslať spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 10.04. príslušného roku.
Adresa na zasielanie prihlášok: Obec Hontianske Nemce,
962 65 Hontianske Nemce 500.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny