Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň zelá Stupava 2015 - 19. ročník

Deň zelá Stupava 2015 - 19. ročník
Termín: 02.10.2015 - 04.10.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Stupava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.msks-stupava.sk

Popis

Slávnosti kapusty

patria od roku 1996 medzi najväčšie festivaly na Záhorí a účinkujúci hostia prichádzajú i zo susedných regiónov Weinviertel - Dolné Rakúsko (A), Jižní Morava (CZ) a Moszony-Soprony-Gyor (HU).

Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovanie tradície pestovania a spracovania regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli a sú známe svojou špecifickou chuťou a vynikajúcou kvalitou.

Festival je zároveň regionálnymi folklórnymi slávnosťami s cieľom udržať a zachovať tradičnú kultúru.

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!

Prihlášky na ďalší ročník

Prihláška pre jarmočníkov je na web stránke http://www.mkic.sk

Vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami zasielajte e-mailom na jarmok@mkic.sk alebo poštou na Mgr. Monika Ivánková, MKIC, Agátová 16, 900 31 Stupava. Organizátor akcpetuje len prihlášku na oficiálnom tlačive zaslanú spolu so všetkými povinnými prílohami! Prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 31.5.2015.

V júny sa bude robiť výber, na základe ktorého budú kontaktovaní len vybraní uchádzači.

Organizátor si vyhradzuje právo výberu stánkov podľa vlastných kritérii!

Mestské kutlúrne a informačné centrum
Agátová 16
900 31 Stupava

Prípadne e-mailom na adresu: jarmok@mkic.sk

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny