Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Trenčianske folklórne slávnosti 2015 – XXXV. ročník

Trenčianske folklórne slávnosti 2015 – XXXV. ročník
Termín: 06.06.2015
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Mníchova Lehota (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.tnos.sk

Popis

Trenčianske folklórne slávnosti 2015 – XXXV. ročník

Amfiteáter Mníchova Lehota

Folklórny festival – prehliadka tvorby folklórnych
súborov, detských folklórnych súborov a folklórnych
skupín nielen z Trenčianskeho kraja, ale i z rôznych
častí Slovenska.
Organizátori: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a obec Mníchova Lehota

Majstri ľudového remesla
Sprievodný program Trenčianskych folklórnych
slávností, na ktorom sa už tradične prezentujú remeselníci
s ukážkami výroby a výsledkami tvorby.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny