Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy a Mikuláš Selce 2015

Vianočné trhy a Mikuláš Selce 2015
Termín: 04.12.2015 - 05.12.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Selce (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.selce.sk

Popis

Vianočné trhy a Mikuláš Selce 2015

04.12.2015 - Vianočné trhy [začiatok o 16,00 hod.]
05.12.2015 - Vianočné trhy a príchod sv. Mikuláša [- trhy od 14,00 hod., príchod sv. Mikuláša o 15,00 hod.]

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny