Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dobrý trh® v Starej tržnici 2015

Termín: 19.12.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bratislava - Staré mesto (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: dobrytrh.sk

Popis

Dobrý trh® v Starej tržnici

Dobrý trh® oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. Pestuje alternatívny životný štýl.

Dobrý trh® vznikol v roku 2011 z iniciatívy o.z. Punkt, ktoré ho pravidelne organizuje niekoľkokrát ročne s cieľom priniesť pridanú hodnotu do konkrétneho susedstva. Úspešne boli realizované Dobré trhy na Panenskej ulici a na Jakubovom námestí v Bratislave. Zakladateľky Dobrého trhu Illah van Oijen a Barbara Zavarská sa aktívne podieľajú v Aliancií Stará tržnica na oživení bratislavskej Starej tržnice, kde sa v blízkej budúcnosti budú pravidelne konať potravinové, dizajnové a Dobré trhy®.

Dobrý trh® je určený rovnako pre lokálnu komunitu, ktorá sa aktívne na trhu spolupodieľa, ako aj pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny