Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

36. Novomestský jarmok Nové Mesto nad Váhom 2015

36. Novomestský jarmok  Nové Mesto nad Váhom 2015
Termín: 18.09.2015 - 20.09.2015
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nove-mesto.sk

Popis

36. Novomestský jarmok Nové Mesto nad Váhom 2015

36. Novomestský jarmok sa uskutoční v dňoch 18. - 20. septembra 2015

Oznámenie
Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody.

História jarmoku

Jarmoky dotvárali tvár Nového Mesta nad Váhom už pred mnohými storočiami. Privilégium Žigmunda Luxemburského z roku 1388 konať jarmoky potvrdil a rozšíril v roku 1550 Ferdinand I.

Na sviatok Prokopa – 9. Júla, ako aj v dňoch od soboty do utorka pred Popolcovou stredou a 14 dní pred a po týchto sviatkoch malo Nové Mesto nad Váhom právo konať jarmoky so všetkými slobodami podľa zvyku iných slobodných miest. Každý z obyvateľov Nového Mesta mal právo a slobody ako mešťania a obyvatelia mesta Trnavy. Žiadny z kupcov alebo ľudí iného stavu – okrem mešťanov a obyvateľov Nového Mesta – nemal právo v meste strihať látku, alebo na lakte predávať bez súhlasu richtára a prísažných. Novomešťania nemuseli platiť mýto na týždenných trhoch a výročných jarmokoch.

Kráľ Maximilián II. dal 2. apríla 1576 obyvateľom Nového Mesta nad Váhom právo konať jarmoky v dňoch Tomáša apoštola a Premenenia Pána. Tak malo naše mesto celkovo šesť jarmočných dní. Ferdinand III. udelil Novému Mestu nad Váhom 8. januára 1638 siedmy jarmočný deň – na prvú nedeľu po Turícach. Neskôr sa počet jarmokov ustálil na čísle štyri.

My máme v súčasnosti počas roka jeden jarmok v trvaní takmer troch dní. V roku 2014 sa uskutoční 35. ročník Novomestského jarmoku v dňoch 19., 20.,21. septembra 2014.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies