Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Koncert Viedeň 2015

Koncert Viedeň 2015
Termín: 08.06.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Viedeň, (Zahraničie - Rakúsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovaci.at

Popis

Koncert Viedeň 2015

Pondelok 8. júna 2015

Účinkujú:

* Martin Babjak – barytón

* Terézia Kružliaková – mezzosoprán

* Daniel Buranovský – klavír

Koncert sa uskutoční v spolupráci s Magistrátom 6. Bezirku.

Miesto konania koncertu: Festsaal - Bezirksamt, Amerlingstraße 11, 1060 Wien

Bližšie informácie doplníme v júni.

Vstupné/Eintritt: dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende

Veranstaltung in slowakischer Sprache!

RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK
ÖSTERREICHISCH-SLOWAKISCHER KULTURVEREIN

Spolková činnosť sa venuje dvom významným zdrojom slovenskej kultúry. Priestory RSKS na Otto Bauer-Gasse ponúkajú umeleckým podujatiam rámec priameho kontaktu umelca s divákom, ktorý práve umelci veľmi oceňujú. Ťažisko spolkovej činnosti predstavuje prezentácia a podpora kultúrneho života a aktivít Slovákov, žijúcich v Rakúsku.

Druhým zdrojom je samozrejme kultúrne bohatstvo Slovenskej republiky. Bezprostredná blízkosť Rakúska a Slovenska umožňuje práve rakúskym Slovákom pozývať umelcov a umelecké telesá všetkých žánrov v podstate „na večer“ do Viedne. Veľkú zásluhu na kvalite kultúrnych podujatí RSKS má pani Edith Veith, ktorá sprostredkúvava kontakt medzi slovenskými umelcami a RSKS.


Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny