Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Legendy fest 2015 Strečno

Legendy fest 2015 Strečno
Termín: 27.06.2015
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Strečno (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.strecno.sk

Popis

Legendy fest 2015…
… alebo Strečno plné muziky

Festival sa uskutoční 27. 6.2015 na futbalovom ihrisku Radinove v Strečne.

Legendy fest je akcia venovaná všetkým skupinám zo Strečna.

Charakter festivalu je prierezový, t.j. angažuje deti, mládež, dospelých i seniorov, členov skupín, telies a súborov vystupujúcich v programe. Festival amatérskych hudobných skupín ma ambíciu ďalšieho skvalitňovania vlastnej hudobnej produkcie, tvorby a oslovenia všetkých, ktorí majú k hudbe, umeniu a kultúre pozitívny vzťah, za účelom jeho prehĺbenia a ďalšieho kvalitatívneho rastu. Tento sa v zmysle predpokladov a očakávaní organizátorov, prejaví v záujme o angažovanie sa v tvorbe budúcich hudobných telies a zvýšení kvality existujúcich.

Festival ďalej očakáva vzbudenie záujmu o hudbu a folklór u deti a mládeže, a to nielen pre rozvoj osobnosti ale tiež pre podporu aktivít obce, podporujúcej všetky formy prezentácie kultúry a umenia. Hudobný život prostredníctvom všetkých hudobných telies sa dotýka nielen značnej časti obyvateľstva obce Strečno, ale aj širšieho okolia. Samotná popularizácia a propagácia počíta s oslovením a zabezpečením účasti komunity všetkých vekových vrstiev.

Priebeh a organizácia festivalu po skúsenostiach opodstatnene očakáva priaznivý ohlas a pozitívny vplyv nielen na účinkujúcich, ale celú verejnosť. Pre rastúci záujem o účasť účinkovania na tomto festivale sa organizátori rozhodli predĺžiť čas trvania na dva dni, čím sa budú snažiť otvoriť priestor širšiemu spektru hudobných žánrov. Taktiež výberom novej lokality pod hradom Strečno, kde je predpoklad zlepšenia podmienok pre samotnú produkciu, ako aj priestor pre väčší počet návštevníkov.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies