Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rok Ľudovíta Štúra v Padine pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra v Padine pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
Termín: 04.06.2015 - 28.10.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Padina,Vojvodina,Srbsko, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs

Popis

Rok Ľudovíta Štúra v Padine
4. júna 2015 - 28. októbra 2015

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra, určený s dôrazom na mladú generáciu. Význam tohto výročia oslovilo novovzniknutý Slovenský kultúrno-umelecký spolok Slnečnica z Padiny. Celý rok ich činnosti sa bude niesť v znamení dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra a akcie budú prezentovať pod názvom: "...odkaz hrdej generácie štúrovcov..."

Kalendár podujatí:

4. – 8. júna 2015 Detva

SKUS Slnečnica Padina na Letnej škole Ľudovíta Štúra

Na pozvanie DFS Podpoľanček pobudne 50 detí a vedúcich vo veku od 10 rokov – mladšia tanečná skupina SKUS Slnečnica v Detve. Program školy bude rozdelený do dvoch častí. Jedna bude venovaná životu Ľudovíta Štúra - jeho rodisku, štúdiu, prvému pôsobisku, spisovnej slovenčine, Uhrskému smenu, Slovenským národným novinám, uzákoneniu spisovnej slovenčiny, roku 1848... V druhej časti sa budeme venovať naším spoločným tradíciam s dôrazom na prehlbenie slovenskej vzájomnosti rečou, písmom, hudbou, tancom, písmom..Deti si pripravia program s ktorým vystúpia v Padine.17. – 21. augusta 2015

SKUS Slnečnica organizuje Letnú školu Ľudovíta Štúra v Padine. Program školy bude rozdelený do dvoch častí. Jedna bude venovaná životu Ľudovíta Štúra - jeho rodisku, štúdiu, prvému pôsobisku, spisovnej slovenčine, Uhrskému smenu, Slovenským národným novinám, uzákoneniu spisovnej slovenčiny, roku 1848...V druhej časti sa budeme venovať naším spoločným tradíciam s dôrazom na prehlbenie slovenskej vzájomnosti rečou, písmom, hudbou, tancom. Deti si pripravia program, s ktorým vystúpia v Padine.

27.septembra 2015

SKUS Slnečnica Padina na celoslovenských oslavách Roka Ľudovíta Štúra v Hlbokom. Oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta štúra v Hlbokom pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra kultúry Slovenskej republiky. Názov podujatia: Slávnostné otvorenie novej expozície v zrekonštruovanej budove evanjelickej fary v Hlbokom.

Stručná charakteristika: Najvýznamnejším činom a výsledkom neúnavnej práce Ľudovíta Štúra bolo uzákonenie spisovnej slovenčiny, na ktorom sa v roku 1843 dohodol spoločne s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom na fare v Hlbokom. Na celoslovenské oslavy venované tejto významnej udalosti SKUS Slnečnica sa zúčastní oficiálneho programu osláv Roka ĽŠ. Budú prezentovať padinskú ľudovú kultúru so staršou folklórnou skupinou.

28.októbra 2015

Slávnostný večer venovaný výročiu 200 rokov narodenia ĽŠ, záštitu nad prípravou a realizáciou akcie prevzal Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade JUDr. Ján Varšo, CSc.

Stručná charakteristika: SKUS Slnečnica Padina v spolupráci s AERD Padina organizuje slávnostný večer sa uskutoční v Padine za účasti predstaviteľov politického, kultúrneho a spoločenského života Slovákov a zahraničných hostí. Bude spojený s prehliadkou obsahovo hodnotnej novej výstavy venovanej životu a dielu Ľudovíta Štúra s kultúrnym programom.


Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny