Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

9. ročník súťaže vo varení guláša Rohožník 2015

9. ročník súťaže vo varení guláša Rohožník 2015
Termín: 26.09.2015
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Rohožník (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rohoznik.sk

Popis

IX. ročník súťaže vo varení guláša Rohožník 2015

IX. ROČNÍK GULÁŠMAJSTER SPOD VYSOKEJ

26. 9. 2015, priestranstvo pred KD Rohožník

9. ročník súťaže vo varení guláša, ktorá sa uskutoční pred kultúrnym domom v Rohožníku. Celý priebeh súťaže bude spríjemňovať vystúpenie country skupiny COUNTRY TIP. Pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie.

Srdečne pozývame všetkých z blízkeho aj ďalekého okolia či už ako návštevníkov alebo ako účastníkov súťaže.


Organizátor: Obec Rohožník
Termín konania: 26.9.2015
Miesto konania: priestranstvo pred KD Rohožník
Čas konania: od 9.00 hod.

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť viacčlenné družstvá, môžu byť rodinné, firemné, obecné bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, bydlisko ...
Družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia.
Družstvá sa musia prezentovať v čase od 08.00 do 09.00 hod. u organizátora súťaže.
Každé družstvo si na začiatku vyžrebuje číslo, pod ktorým odovzdá svoju hodnotiacu vzorku.
Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu, ako i drevo, kotlík a všetko potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady.
Organizátor zabezpečí miesto na varenie a prístup k pitnej vode.
Družstvo pripraví guláš podľa vlastného receptu počas konania súťaže a z vlastných surovín.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: I. kategória guláš mäsový (hovädzí, bravčový, z diviny)
II. kategória iný guláš (držkový, fazuľový, hríbový atď.)
Množstvo hodnotiacej vzorky je cca. 0,5 l.
Hodnotiaca vzorka sa odovzdáva o 13.00 hod. a po odovzdaní môžu družstvá z uvareným gulášom naložiť ako uznajú za vhodné (rozdať, predať, zjesť ...).
V čase hodnotenia vzoriek guláša sa súťažiaci zdržujú vo svojom určenom priestore. Členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú spolu komunikovať.
Zloženie hodnotiacej poroty: predseda, 4 – 5 členovia poroty
Členovia poroty hodnotia nezávisle na sebe spôsob varenia a finálny produkt – guláš (farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso).

Prípadné otázky ohľadne súťaže: OcÚ Rohožník, tel. 034/6588101, 0907607869, michal.kiss@rohoznik.sk

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny