Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Juniáles Golianovo 2015

Juniáles Golianovo 2015
Termín: 06.06.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Golianovo (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: nova.golianovo.sk

Popis

Juniáles Golianovo 2015

Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Viac pozri hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny