Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Na Svätého Jána 2015 Martin

Na Svätého Jána 2015 Martin
Termín: 20.06.2015
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Martin (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snm-em.sk

Popis

Na Sv. Jána 2015 Martin

Múzeum slovenskej dediny
SNM - Múzeá v Martine
Jahodnícke háje pri Martine

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu, svätojánska zábava.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny