Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Môj dobrý ocko" Banská Bystrica 2015

Termín: 09.06.2015 - 21.06.2015
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Banská Bystrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.podujatiabb.sk

Popis

"Môj dobrý ocko" Banská Bystrica 2015

9. - 21.6 2015 - Výstava detských prác "Môj dobrý ocko", v budove radnice Námestie SNP 1, Banská Bystrica

20.6.2015 - Happening s pestrým celodenným umelecko-zábavno-hravým programom pre deti a ich rodičov a predovšetkým otcov a starých otcov pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jánom Noskom.

Cieľom informačnej kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV, ktorá sa osobnostne dotýka každého jednotlivca, je poukázať na kľúčovú rolu otcov v rodinách a spoločnosti a na ich zásadný vplyv na životné príbehy najbližších. Jej poslaním je dobrým otcom verejne poďakovať za ich pozornosť, láskavú starostlivosť, oporu a za ich významný prínos pre šťastnú rodinu, komunitu a spoločnosť. Súčasne tieto všeľudské hodnoty celospoločensky vyzdvihnúť a oceniť.

Slovensko potrebuje dobrých otcov sa snaží zviditeľniť otca ako nezastupiteľnú súčasť rodiny, ktorá je základným stavebným pilierom spoločnosti. Zviditeľňuje ho nielen ako živiteľa, ale aj ako ochrancu, ktorý svojim deťom prináša lásku, oporu a pomáha rozvíjať ich osobnosť a teda pomáha vytvárať plnohodnotnú budúcnosť pre spoločnosť.

V tomto kontexte sú pre nás podnetné niektoré európske krajiny, kde sa Deň otcov tradične oslavuje a teší sa oveľa väčšej podpore a úcte ako na Slovensku.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies