Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Milan Tvrdoň - Výber z tvorby Praha 2015

Milan Tvrdoň - Výber z tvorby Praha 2015
Termín: 25.06.2015 - 31.07.2015
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha, (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha

Popis

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy slovenského výtvarníka
Milana Tvrdoňa nazvanú Výber z tvorby 2008 - 2015, ktorá sa bude konať
vo štvrtok 25. júna 2015 o 18.00 hod. v Galérii Slovenského inštitútu,
Jilská 16, Praha 1.

Milan Tvrdoň (1945) maliar, člen Umeleckej besedy slovenskej (od roku
1994) a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej
únii ( od roku 1999), predstavil svoje diela na mnohých kolektívnych
výstavách ( Slovensko, Česko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina,
Rakúsko, Taliansko, Srbsko, Izrael, Cyprus). V rokoch 1974 – 2012
usporiadal 17 individuálnych výstav. Viaceré jeho maliarske diela sú
majetkom Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Múzea A.S. Puškina v
Brodzanoch, Matice Slovenskej v Martine, Múzea M. Munkácsyho v Békešskej
Čabe (Maďarsko) a v početných súkromných zbierkach doma a v zahraničí (
Česká republika, Francúzsko, Švédsko a USA). V roku 2011 vyšla
monografia Milan Tvrdoň – Moja cesta, autor PhDr. Bohumír Bachratý CSc.,
vydal FOART s.r.o.
Milan Tvrdoň žije a tvorí v Bratislave.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny