Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Strekovský festival vína 2015 - 8. ročník

Strekovský festival vína 2015 - 8. ročník
Termín: 17.07.2015 - 18.07.2015
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Strekov (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.strekovin.sk

Popis

Strekovský festival vína 2015 - 8. ročník

Ako plynie čas, menia sa generácie vinárov a vinohradníkov. Strekovské vinohrady však stále ležia na svojom mieste, hore nad dedinou, pevne zakorenené do zeme. Čas s nimi nepohol. Vinohrady sú akoby vnútorne slobodné, odolné voči pochabému ľudskému správaniu.

Motto festivalu „Slobodná vinárska republika„ je metafora, ktorá má upozorniť na ľudské hodnoty, ktoré sú v čase nemenné, ktoré sú vnútorne slobodné a odolné voči povrchným módnym výstrelkom. Strekovský festival vzdáva poctu vinohradom, tradícii, poctivej ľudskej práci a kontinuite života.

dňa 17.07.2015 v piatok od 14.00 hod.
dňa 18.07.2015 v sobotu od 10:00 hod.

Na festivale sa môže zúčastniť každý, kto si zakúpi vstupenku a dodrží organizačný poriadok festivalu.

Každý návštevník obdrží po preukázaní sa platným lístkom náramok, ktorý mu bude založený na zápästie a bude slúžiť na identifikáciu návštevníka počas celého festivalu. Identifikáciou je potrebné sa preukázať pri vstupe na festival i pri vyzvaní v jeho priestoroch. Vstupenka je platná 2 dni, ak náramok je nepoškodený. Poškodené – prelepené, prestrihnuté, inak poškodené náramky sú neplatné. Náramok je neprenosný. Za stratu, poškodenie, prípade krádež identifikácie je zodpovedný návštevník. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu.

Miesto konania festivalu bude pre dopravu uzavreté, vyznačené parkovisko je bezplatné.

Festival sa koná za každého počasia !

Zmena programu vyhradená.

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny