Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2016 - 57. ročník

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2016 - 57. ročník
Termín: 17.06.2016 - 19.06.2016
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Myjava (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.myjava.sk
www.youtube.com/watch?v=W-V2iyHq2YI&feature=related

Popis

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2016 - 57. ročník,

ktorý sa uskutoční v dňoch 17. až 19. 6. 2016 v amfiteátri Trnovce.

Ide o jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, Na festivale sa predstavia účinkujúci z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Bulharska a ďalších krajín. Pripravené sú desiatky scénických i nescénických programov pre všetky vekové kategórie.

Prírodný amfiteáter v PKO Trnovce (smer Myjava - Brestovec - Stará Myjava) je každoročne dejiskom výzanmného medzinárodného folkórneho festivalu a poskytuje zázemie veľkým akciám, ktoré sa na inom mieste poriadať nedajú. V letných mesiacoch tu funguje prírodné kino. Do amfiteátra sa zmestí asi 5000 divákov a jeho kulisu dotvára krásna príroda - trávnaté plochy, zmiešané lesy. PKO Trnovce sú obľúbenou oddychovou zónou pre návštevníkov, ktorí sa tu môžu prechádzať, bicyklovať, na vyhradenom mieste môžu opekať či zájsť si do blízkej reštaurácie.

Každoročný festival sa od roku 1999 koná pod záštitou asociácie C.I.O.F.F. - Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels - Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia UNESCO, vždy tretí júnový víkend. Pre myjavský festival to znamená nielen zaradenie zahraničných programov do stálej programovej štruktúry festivalu, ale je to predovšetkým ocenenie tradične vysokej umeleckej úrovne programov, ako aj kvalitného organizačno - technického zabezpečenia. Zásluhou tradície, autority mena i zásluhou nápaditosti a zodpovednosti jeho pripravovateľov preberá festival na seba do značnej miery úlohu tvorcu hodnotovej orientácie vo vzťahu k ľudovej kultúre, inšpirátora a aktivizátora najmä dedinských kolektívov, stáva sa pevným mostom medzi staršími podobami tradičnej kultúry a súčasnosťou. Patrí medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku (Myjava, Detva, Východná). „Myjave" - ako tento festival dôverne volajú jeho priaznivci sa darí nachádzať kompromis medzi konvenčnými spôsobmi prezentácie etnokultúrnych tradícií a nápaditými dramaturgickými krokmi, ktoré návštevníkov dokážu osloviť a zaujať. Jedným z jeho atribútov je veľké množstvo nescénických programov, ktorých prioritou je stieranie hraníc medzi javiskom a hľadiskom, divákom a účinkujúcim. Takým je aj jeden z najväčších a najstarších ľudovoumeleckých jarmokov na Slovensku, taktiež program Kuchyňa starých materí, propagujúci tradičnú kuchyňu jednotlivých regiónov a nezabudnuteľné mestečko MYJAVA, ktoré svojimi postavičkami navodzuje atmosféru zašlých časov. Festival nie je postavený z reálnych tehál, ale z lásky a úcty ľudí k svojej tradičnej kultúre a tým sa stáva jej najvýznamnejším pamätníkom na západnom Slovensku.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny