Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Folklórny festival na Bielych Handľoch 2015 - XIV. ročník

Folklórny festival na Bielych Handľoch 2015 - XIV. ročník
Termín: 17.07.2015 - 18.07.2015
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Braväcovo (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: bravacovo.sk

Popis

Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka Vás pozýva na XIV. ročník Folklórneho festivalu na Bielych Handľoch 2015

Viac informácii nájdete hore na plagáte.

Kultúra v obci Braväcovo

Bukovinka

Bielohandeľské kultúrne združenie Bukovinka vzniklo 30.11.1999. Súčasťou BKZ Bukovinka je aj folklórny súbor Bukovinka s ľudovou hudbou rovnomenného názvu. V súbore pod vedením Mareka Pôbiša,ktorý je zároveň prímašom ľudovej hudby, tancujú mládežníci z Braväcova i Beňuša. Členskú základňu tvorí 40 mladých ľudí vo veku 15 až 38 rokov. Hlavné ciele činnosti, sú rozvoj a šírenie tradičnej ľudovej kultúry v obci a regióne, metodické pôsobenie a vytváranie odborného zázemia, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských súťažných podujatí, vytváranie podmienok pre užitočné využívanie voľného času pre mladých ľudí na vidieku.

Domovina

Z iniciatívy talentovaných obyvateľov obce, ich láske k hudbe a spevu vôbec, sa v roku 1995 pod vedením kultúrneho pracovníka Jozefa Gašperana vytvoril miešaný spevácky zbor s názvom Domovina. V tomto kultúrnom telese sa stretávajú tri desiatky ľudí (15 mužov a 15 žien) z Braväcova, ale sú tu aj speváci aj z Beňuša. Zbor vystupuje na rôznych podujatiach organizovaných obcou, ale aj na prehliadkach vážnej hudby a zborových piesní. Nezabudnuteľné sú ich vianočné zborové piesne Vážnej hudby v kostole.

Divadlo

Tvorivou organizačnou prácou, chuťou a nadšením ochotníckych umelcov, sa každoročne darí organizovať 1 – 2 divadelné činoherné predstavenia pre tunajších návštevníkov, ale i vystúpenia mimo obce. Ochotnícky súbor pri miestnom osvetovom stredisku dáva pri nácviku divadelných hier prednosť slovenskej klasike (hry Ženský zákon, Mastný hrniec a i.). Svoju premiéru majú divadelné predstavenia spravidla na Vianoce, reprízu na jar v čase Veľkonočných sviatkov. V posledných dvoch rokoch začal rozvíjať svoju činnosť aj mladý ochotnícky súbor M-BRAVO, ktorý mu síce výdatne konkuruje, ale úspešne pokračuje v tradícii ochotníckeho divadla.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny